Dr Zigs Guinness World Record attempt in Caernarfon 2018

Word record Caernarfon

Come make history in Caernarfon!!

Join us for a day of Guinness World Record attempts.

Come and see the biggest indoor bubble, the biggest exploding bubble, the longest bubble caterpillar, the most people put inside a bubble in 3 minutes - and lots lots more. All on Sunday 23rd September in the Galeri Theatre.

We also will need your help!! We are attempting the mass participation record for the MOST PEOPLE MAKING GIANT BUBBLES!! AND WE NEED YOU!!

At 1pm we will parade from Galeri to Caernarfon Castle and, with the help of all our visiting international bubble artists we will fill the castle with bubbles!

Registration at Galeri is £2 per person. At the castle you will collect bubble mix and wands to be used on the day.

You also have an option to pay £10 and get to take your bubble kit home!)

We only have 400 places and tickets are going fast!

To take part visit the Galeri website.

YOU WILL HAVE TO BE REGISTERED TO TAKE PART!!

Dewch i greu hanes yng Nghaernarfon !!

Ymunwch â ni am ddiwrnod yn llawn ymdrechion i dorri Recordiau Byd Guinness!

Dewch i weld y swigen fwyaf dan do, y swigen fwyaf i ffrwydro, y swigen lindys hiraf, y nifer mwyaf o bobl i'w gosod mewn swigen o fewn tair munud - a llawer llawer mwy. Bydd y cyfan yn digwydd ar ddydd Sul, Medi 23ain yn Theatr Galeri.

Rydym angen eich help hefyd! Rydan ni am geisio torri record ar gyfer y nifer Mwyaf o bobl i wneud swigod anferth. Rydan ni angen eich help chi!!

Am 1yp byddwn yn gorymdeithio o Galeri i Gastell Caernarfon a gyda chymorth yr holl artistiaid rhyngwladol fydd yn ymweld â ni, mi fyddwn ni’n llenwi’r castell gyda SWIGOD!!

Cofrestru yn Galeri: £2 y pen. Yn y castell byddwch yn casglu hylif swigod a ffyn i'w defnyddio ar y diwrnod. (Gallwch hefyd dalu £10 a mynd â’ch pecyn swigod adra efo chi!)

Dim ond 400 o leoedd sydd ar gael gennym a bydd tocynnau'n diflannu’n gyflym!

I gymryd rhan, ewch i wefan Galeri.

RHAID COFRESTRU I CYMRYD RHAN !!